Reconomix Online


Har du glömt ditt lösenord?    

Auktoriserade Redovisningskonsulter

I närmare 10 år har vi hjälpt små till medelstora

företag att hålla ordning på deras papper!

 • ★   Vi förenklar det som många tycker är svårt och krångligt!

  Vi arbetar dagligen med redovisning och ekonomifrågor så inget av det är svårt och krångligt för oss.

  Vi är auktoriserade redovisningskonsulter med lång erfarenhet. Vi tar hand om löpande bokföring, årsredovisningar, löner, skattedeklarationer samt upprättar bokslutsrapporter enl. REKO (god redovisningsstandard) m.m.

  Så luta dig tillbaka och låt oss ta hand om det du tycker är krångligt och som tar tid från din kärnverksamhet!

 • ★   Så du kan använda Din tid effektivare

  Gör det DU är bra på så hjälper vi dig med det VI är BRA på!

  Genom att låta oss sköta bokföring och redovisning, enligt alla lagar och regler som finns, kan du som företagare ägna dig åt din affärsverksamhet istället, samtidigt som du kan känna dig lugn över att resten sköts på ett bra och korrekt sätt!

 • ★   Spara tid och pengar genom att anlita oss

  Vi utgår helt från Dina behov och skräddarsyr samarbetet därefter.

  Vi kan göra jobbet ute hos Er eller i våra lokaler beläget på Söders höjder, mellan Slussen och Mariatorget i Stockholm.

 • ★   Vet du hur din verksamhet går?

  Få koll på hur din verksamhet går och minska risken för oönskade resultat. Vi hjälper dig med löpande bokföring, avstämningar, erforderlig redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisning, bolags- och skattedeklarationer m.m.

 • ★   Känner du till förändringar i lagar & förordningar?

  Det är inte bara för att du som företagare MÅSTE följa lagar och förordningar som dess förändringar är viktiga, det kan även ge dig möjlighet till avdrag, skatteplanering, öka dina vinst-, utvecklings- och expansionsmöjlighet m.m.

  Vi utbildar oss konsekvent för att hålla oss ajour, vilket krävs med alla de nya lagar och regler som är i ständig förändring.

  Genom att anlita oss drar Du nytta av att vi dagligen arbetar med dessa frågor, du slipper och kan istället koncentrera dig på din kärnverksamhet och det du brinner för.

 • ★   Har du funderingar kring hur du skall utveckla ditt företag?

  Kompetens, kvalitet och utveckling är våra nyckelord och då vi arbetar med ett stort antal företag inom ett brett spektrum av verksamhetsområden och dessutom har lång erfarenhet och ett nätverk av kontakter till de aktörer du kan vara i behov av, så kan det vara väl värt att anlita oss även för detta.

   

  Välkommen till oss på Reconomix!

© 2013    Reconomix AB      Gamla Tyresövägen 376      121 34 Enskededalen      vxl 08-600 77 80      fax 08-39 29 00